Privacy statement Coffeeshop Sandman – Algemeen

 

 

 1. Coffeeshop Sandman gevestigd te Zomervaart 154-ZW 2033 DC Haarlem

 2. Hierna te noemen “Leverancier” vindt de privacy van haar medewerkers, klanten, relaties, opdrachtgevers, derden en bezoekers van deze website zeer belangrijk en respecteert volledig hun privacy.
  Dat betekent dat Coffeeshop Sandman (
  persoons-)gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) veilig, transparant en alleen voor het doel waarvoor u wilt of in verband met wettelijke bepalingen behandeld.

 3. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn worden geheel niet niet geregistreerd, anders dan in dit Privacy beleid is beschreven.

 4. De AVG is een verordening waarin aangegeven wordt hoe bedrijven en hun medewerkers, klanten, relaties e.d. om moeten gaan met (persoons-)gegevens van anderen zodat deze gegevens niet zomaar op straat kunnen komen te liggen. In die AVG verordening wordt ook de bewaartermijn genoemd en de boete die gegeven kan worden als bedrijven niet goed met die (persoons)gegevens zijn omgegaan. Voor verdere uitleg van de AVG verordening verwijzen wij naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid en/of de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ waar u meer informatie kunt vinden over de AVG.

 5. Om de veiligheid te (waar)borgen kunt u alleen bij het invullen van het contactormulier op de website van Coffeeshop Sandman uw n.a.w. gegevens, telefoonnummer e.d. invullen. Door de gegevens op deze manier te versturen wordt een stuk veiligheid voor u geborgd.

 6. De door u aan ons toegestuurde (persoons-)gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u wilt dat het gebruikt wordt, namelijk dat wij contact met u kunnen opnemen en weten met wie wij het genoegen hebben. Niets meer, niets minder, zorgzaam en duidelijk.

 7. Op basis van de verstuurde gegevens via ons e-mailadres, zoals onder punt 4 genoemd, mag u van ons verwachten dat u geen reclame, spam of anderszins via ons bedrijf toegestuurd krijgt. Het verstuurde bericht wordt namelijk versleuteld zodra dit verwerkt wordt.

 

 

Artikel 1. - Bezoekers

Indien u deze website bezoekt worden in algemene zin uw bezoekgegevens bijgehouden. Dat betekent dat uw IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt worden geregistreerd. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek en het klikgedrag op deze website. Hiermee wordt onder andere de werking van onze website geoptimaliseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wij respecteren te allen tijde de privacy van onze bezoekers, onze cliënten en onze overige relaties. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw gegevens gebeurt altijd met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Artikel 2. - Doeleinden

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden en het beheer van die gegevens die daaruit voortvloeien gebruiken wij alleen beroepsmatig om met u in contact te kunnen streden. Ook als u alleen bezoeker bent behandelen wij alle gegevens zoals u dat kunt verwachten met in acht neming van de AVG.

Een contact- of aanmeldingsformulier dat u op onze website invult, of door een email die u ons stuurt wordt alleen behandeld naar de aard van het formulier of de inhoud van het emailbericht, Deze wordt niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Het formulier op onze website en de door u ingevulde gegevens worden niet op de server van Coffeeshop Sandman opgeslagen en worden niet gedeeld met derden. Zie voorts het privacybeleid van Coffeeshop Sandman voor meer informatie.

 

Artikel 3. – Google Analytics

Hoe u onze website gebruikt wordt bijgehouden door Google Analytics. Hierdoor wordt bijvoorbeeld uw IP-adres (het adres van uw internetverbinding) opgeslagen en overgebracht naar Google in de USA. Op die manier wordt bijgehouden hoe onze website gebruik wordt waar weer adverteerders hun informatie uit halen en die aan derden kunnen verschaffen. Hier heeft Coffeeshop Sandman geen invloed op en wij hebben hier ook geen toestemming voor gegeven. Indien u hierover meer wilt weten en/of lezen dan raden wij u aan het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics te lezen.

 

Artikel 4. – Facebook en Instagram

Coffeeshop Sandman maakt nog geen gebruik van Facebook of instagram. Wij zijn op dit moment van mening dat op die sites onvoldoende beveiliging is om de beveiliging van uw gegevens te garanderen. Dat wil niet zeggen dat betreffende sites onveilig zouden zijn voor wat betreft uw gegevens, maar Coffeeshop Sandman kan onvoldoende garantie geven en controleren of de gegevens die door die sites gebruikt worden voldoende zijn om te voldoen aan de AVG richtlijnen. In dit geval nemen wij derhalve het zekere voor het onzekere. Mocht in de toekomst blijken dat de veiligheid van uw gegevens wel gegarandeerd kunnen worden op bovengenoemde sites dan vermelden wij dat expliciet op onze website en in deze privacy beleid.

 

Artikel 5. – Nieuwsbrief

Op termijn bieden wij mogelijk een nieuwsbrief aan voor geïnteresseerden waarmee wij ze willen informeren over nieuws omtrent de ontwikkelingen van ons bedrijf Zo een nieuwsbrief ontvangt iemand pas nadat de expliciete schriftelijke toestemming hiervoor hebben ontvangen.

 

Artikel 6. – Websites

De websites waarna wij op onze website verwijzen zijn met grote zorgvuldigheid geselecteerd, maar Coffeeshop Sandman kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang van uw (persoons-)gegevens door en via die websites cq organisaties. Wij adviseren u in dat geval de betreffende privacybeleid te lezen van die websites.

 

Artikel 7. – Gegevens inzien, corrigeren en/of verwijderen

Iedereen die een relatie heeft met Coffeeshop Sandman kan een schriftelijk verzoek indienen om uw (persoonlijke)gegevens in te zien. Als die gegevens niet juist zijn kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te laten verwijderen of aan te passen. In dat geval passen wij uw gegevens aan of verwijderen wij die direct. Wij kunnen niet voldoen aan uw verzoek indien die gegevens nodig zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden conform wettelijke regelingen en verplichtingen. Op onze pagina onder “contact” treft u aan hoe u ons kunt bereiken.

 

Openingstijden

Maandag 09:00 - 22:00 uur
Dinsdag 09:00 - 22:00 uur
Woensdag 09:00 - 22:00 uur
Donderdag 09:00 - 22:00 uur
Vrijdag 09:00 - 22:00 uur
Zaterdag 09:00 - 22:00 uur
Zondag 09:00 - 22:00 uur

Adresgegevens

Zomervaart 154-ZW

2033 DC Haarlem

Tel: 0235-40 2501

E: Gebruik ons email formulier

Route beschrijving

Privacy

Deze website maakt gebruikt van functionele en analytische cookies. Wij verwerken slechts anonieme bezoekersgegevens. Kijk voor meer informatie in ons Privacy Statement

Betalingen

Bij ons kun je gemakkelijk met pin betalen.

pin betalen

Contante betalingen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

logo klein voor in het mobiele menu

Geopend op

Maandag 09:00 - 22:00 uur
Dinsdag 09:00 - 22:00 uur
Woensdag 09:00 - 22:00 uur
Donderdag 09:00 - 22:00 uur
Vrijdag 09:00 - 22:00 uur
Zaterdag 09:00 - 22:00 uur
Zondag 09:00 - 22:00 uur